Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce je přehledně popsáno, jaké informace a za jakým účelem shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká jsou Vaše práva s ohledem na nakládání s osobními údaji. Velmi vážíme Vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s danými právními předpisy.

1 Správce osobních údajů

Osobní údaje získané e-shopem Karavana spravuje výhradně provozovatel eshopu, tedy Lucie Továrková, IČO: 75537141, s místem podnikání Obřanská 253/25, 614 00 Brno - Maloměřice a Obřany. Kontaktovat provozovatele můžete prostřednictvím emailu info@karavanabrno.cz nebo jiných kontaktů uvedených na těchto stránkách.

2 Jaké informace shromažďujeme

V rámci provozování eshopu karavanabrno.cz shromažďujeme tyto typy informací:

  1. Osobní údaje zákazníků nezbytné pro plnění smlouvy - tedy jméno, příjmení, adresu pro doručení zboží a emailový a telefonický kontakt na zákazníka . Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení objednávky, kterou učiníte na našem e-shopu a její doručení. Bez poskytnutí těchto údajů není možné z naší strany kupní smlouvu uzavřenou potvrzením Vaší objednávky a nelze tedy smlouvu ani uzavřít, respektive nelze dokončit objednávku.
  2. Osobní údaje zákazníků pro zkvalitnění a personalizaci našich služeb - tyto údaje nejsou nezbytně nutné k vyřízení objednávek, ale umožňují nám kvalitnější a osobnější přístup k zákazníkům. Jde o pohlaví, datum narození, případně další adresy a telefonní čísla, která vložíte při registraci do systému. Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně a nejsou z naší strany vyžadovány, pokud nechcete využívat výhod s tím spojených.
  3. Kontaktní údaje z e-mailů, kontaktních formulářů nebo telefonických kontaktů - tedy informace, která nám dobrovolně poskytnete za účelem vyřízení Vašeho podnětu. Tyto informace využíváme výhradně k vyřízení dané záležitosti, tedy typicky zodpovězení dotazu, vyřízení reklamace atd.
  4. Historii Vašich nákupů - tedy množství, typ a ceny zboží, které jste u nás zakoupili, historii objednávek a reklamací a vydané faktury. Tyto údaje shromažďujeme automaticky a to ze zákonných důvodů a kvůli zajištění fungování našeho e-shopu. 
  5. Informace technického charakteru, které jsou shromažďovány automaticky - tyto údaje jsou shromažďovány automaticky a souvisejí se zajištěním ochrany práv a právem chráněných zájmů provozovatele a k zajištění funkčnosti webové stránky e-shopu karavanabrno.cz. Jde o datum a dobu přístupu na naše stránky, IP-adresu, adresu webové stránky, z níž návštěvník přišel, dotazy klienta, kód odpovědi http, přenášené skupiny dat, údaje o prohlížeči a operačním systému počítače a cookie soubory.

3 Za jakým účelem tyto informace shromažďujeme

Osobní výdaje shromažďujeme zejména za účelem realizace uzavřených kupních smluv, dodání objednaného zboží, za účelem plněn povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů (záruka na zboží, možnosti reklamace atd.) a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv. Bez udání základních kontaktních a doručovacích údajů bychom nebyli schopní vybrané zboží dodat.

Pokud nám poskytnete osobní informace nad rámec nezbytně nutných dat, tyto využijeme ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb a poskytování osobnějšího přístupu.

Zákazníci mají také možnost přihlásit se k odběru novinek a speciálních akcí. Pokud tak učiní, budeme jim zasílat e-mailem požadované informace a nabídky.

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím emailu, telefonu nebo kontaktních formulářů, využijeme Vámi poskytnuté kontaktní údaje a případné další informace k poskytnutí požadovaného zákaznického servisu, například zodpovězení dotazu, poskytnutí informace o naskladnění zboží atd.

Získané informace nám slouží také k zkvalitňování našich služeb. Díky statisticky zpracovaným informacím o zákaznickém chování můžeme nabízet zboží, které chcete, upravovat stránky našeho e-shopu k Vaší co největší spokojenosti a zlepšovat také jejich technickou stránku.

Údaje z e-shopu můžeme rovněž zpracovávat z důvodu ochrany našich i Vašich práv a právních nároků (například řešení reklamací, neuhrazených pohledávek, sporů atd.). Také můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je to dáno příslušnými zákony (například účetní doklady) nebo jsou požadovány ze strany orgánů veřejné moci (například při kontrolách atd.) a z dalších obdobně závažných důvodů.

4 Jak s osobními údaji nakládáme

Získané informace zpracovává výhradně provozovatel e-shopu. Jedinou výjimkou je poskytnutí nezbytných údajů smluvnímu přepravci, pokud je zákazníkem objednáno doručení na zadanou adresu. Jiným třetím stranám žádné údaje neposkytujeme.

Veškeré údaje jsou bezpečně uloženy v souladu s právními předpisy a co nejlépe chráněny. Přijatá opatření pravidelně ověřujeme a zdokonalujeme, aby bylo zajištěno co nejlepší zabezpečení Vašich i našich dat.

4 Jak dlouho osobní údaje evidujeme

U zákazníků bez registrace, kteří se nepřihlásili k odběru novinek nebo speciálních nabídek, uchováváme poskytnuté osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a 2 roky poté.

V případě zákazníků bez registrace, kteří se přihlásí k odběru novinek nebo speciálních nabídek, uchováváme osobní údaje po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení nesouhlasu zákazníka s jejich dalším zasíláním. 

V případě registrovaných zákazníků, kteří se zpracováváním osobních údajů udělili souhlas, jsou osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Údaje neregistrovaných uživatelů z kontaktních formulářů, emailů a další komunikace ukládáme po dobu 2 let od vyřešení daného problému a ukončení komunikace.

Automaticky shromažďované technické informace jsou uloženy po dobu 1 roku od návštěvy webu.

Současně upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění všech našich smluvních povinností nebo obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. účetní doklady).

5 Jaká jsou Vaše práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů

Pokud nám sdělíte osobní informace třetích osob (například zboží necháte doručit k někomu domů, nebo pro Vás někdo zboží má vyzvednout), zacházíme s nimi v souladu s těmito zásadami. Vám však vzniká povinnost tuto osobu seznámit s faktem, že jste tyto její osobní údaje poskytli a informovat ji o tom, jak je s nimi nakládáno.

V souvislosti s Vašimi osobními daty máte následující práva:

  1. Právo na informace - kdykoli máte právo si ověřit, jaké informace o Vás evidujeme. Registrovaní uživatelé mají k těmto informacím přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu. Ostatním rádi tyto informace poskytneme na základě žádosti podané e-mailem, kontaktním formulářem, písemně, telefonicky nebo osobně. Vždy si však vyhrazujeme právo ověřit Vaši identitu, abychom zabránili zneužití osobních údajů třetí stanou.
  2. Právo na opravu - kdykoli máte právo Vaše osobní údaje opravit nebo aktualizovat. Registrovaní uživatelé toto mohou provádět sami prostřednictvím svého uživatelského účtu. Ostatním rádi tyto informace upravíme na základě žádosti podané e-mailem, kontaktním formulářem, písemně, telefonicky nebo osobně. Vždy si však vyhrazujeme právo ověřit Vaši identitu, abychom zabránili zneužití osobních údajů třetí stanou.
  3. Právo na výmaz - máte rovněž právo nechat osobní informace, které o Vás evidujeme, vymazat. Výjimkou jsou informace, které musíme evidovat s ohledem na plnění smlouvy, platné zákony a nařízení nebo ochranu vlastních zájmů.
  4. Právo odvolat daný souhlas - kdykoli můžete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním informačních e-mailů nebo speciálních nabídek. Registrovaní uživatelé mohou k úpravám využít svého uživatelského účtu. Ostatní mohou souhlas odvolat e-mailem, kontaktním formulářem, písemně, telefonicky nebo osobně. Vždy si však vyhrazujeme právo ověřit Vaši identitu, abychom zabránili zneužití osobních údajů třetí stanou.
  5. Právo podat stížnost - samozřejmě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud nabudete dojmu, že je s Vašimi údaji nakládáno v rozporu se zákonem. Doporučujeme všem veškeré stížnosti nejprve řešit přímo s námi a uděláme maximum, abychom Vám vyšli vstříc.

Za účelem zlepšení fungování našeho e-shopu, vyhodnocení návštěvnosti a optimalizace webu, nabídky a marketingových aktivit využíváme na svých webových stránkách cookie soubory. Toto jsou malé textové soubory ukládané prostřednictvím prohlížeče v počítači, ze kterého na naše stránky přistupujete. Tyto soubory vytváří téměř všechny internetové stránky. Nemají za účel a ani neumožňují žádnou osobní identifikaci zákazníků, naopak zjednodušují a zpříjemňují Vše používání našeho e-shopu (například umožňují trvalé přihlášení, uložení nastavení, uchování neodeslaného nákupního košíku atd.). V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním souborů cookies, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče nebo využitím anonymního módu prohlížeče. Zakázáním cookies se však připravíte o výhody, které z jejich využívání plynou a znesnadníte nám vylepšování webových stránek.

Děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že budete náš e-shop rádi a spokojeně využívat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 5. 2018